Výsledky správního řízení - zápis do MŠ

 
 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžou rodiče vyzvednout po telefonické domluvě - tel.  731 578 588.
 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zápis do mateřské školy letos uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole. Zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

 

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro splnění této povinnosti zákonný zástupce doloží čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a kopii očkovacího průkazu. Pokud nemá rodič doklad od lékaře o povinném očkování dítěte, doloží dodatečně. Následné ověření nesplnění předepsaného očkování dítěte po ověření u lékaře dle zákona 250/2000 Sb., §50 bude důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy. Dětský očkovací kalendář platný od 1. 9. 2019

 

Škole je třeba doručit vyplněné a podepsané tyto dokumenty:

1) + 2) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Prohlášení zákonného zástupce

3) Čestné prohlášení zákonného zástupce ke zdravotnímu stavu dítěte

4) Kopii rodného listu dítěte

5) Kopii očkovacího průkazu, pokud nemáte potvrzení od lékaře o řádném očkování, které by vám bylo vydáno od pediatra.

6) Zápisní list

 

Vyplněné dokumenty je nutné doručit v termínu nejpozději do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

a) poštou na adresu ZŠ a MŠ Sebranice, Sebranice 133, 679 31 Sebranice; na obálku napište „Zápis do MŠ“

b) elektronicky do datové schránky školy: bd9mhfvdbd9mhfv 9mhfv

c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditel.sebranice@seznam.cz

d) vložením (v obálce) do poštovní schránky ZŠ a MŠ Sebranice, Sebranice 133, „Zápis do MŠ“

e) osobní podání v kanceláři ZŠ: výjimečně a po telefonické domluvě

 

Škola následně e-mailem potvrdí přijetí žádosti a zašle registrační číslo.

O přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto do 30 dní podle stanovených kritérií. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy – viz Zápis do MŠ na nástěnce školy.

 

Mgr. Lucie Přichystalová

 

 

 

zápis do mš_ čestné prohlášení_zdrav 2020.pdf (76784)

Zápisní list MŠ 2020.pdf (25443)

Kritéria pro přijetí do MŠ_2020.pdf (104243)

Desatero-pro-rodiče_MŠ 2020.pdf (209134)

 

Doplnění:

 

Vážení rodiče, potvrdí-li Vám lékař níže uvedený dokument, není již třeba dokládat kopii očkovacího průkazu.

V opačném případě můžete dodat vyplněný formulář dodatečně.