Školní jídelna

 

Upozorňujeme rodiče,

že od 1.2.2019 se v Mateřské škole a Základní škole  zdražuje stravné o 5 Kč na den. Cenová kalkulace je v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Ke zvyšování cen dochází v důsledku zdražování potravin a energií.

Kalkulace obědů od 1. 2. 2019

             
               

Kategorie II. MŠ do 6 let

   

MŠ bez odpolední svačiny

 

MŠ před obědem

 
               

svačina

7,-

 

svačina

7,-

 

svačina

7,-

oběd

19,-

 

oběd

19,-

 

nápoj

1,-

svačina

6,-

 

nápoj

3,-

     

na nápoje

3,-

           
               

Celkem

35,-

 

Celkem

29,-

 

Celkem

8,-

               
               

Kategorie žáci ZŠ 7 – 10 let

29,-

 

         

Kategorie žáci ZŠ 11 – 14 let

31,-

           

 

 

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na vašich účtech  MŠ zvýšit na 900,- a ZŠ na 700,-

Změna v platbách za obědy se vám promítne k 15.3.2019.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

Ved. Stravování Šikulová Ivana

Schválila: ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice Jeřábková Bohumila

 

 

V Sebranicích 31.1.2019

 

 
 

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Sebranice

 

 

1. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní řád je platný od 1.9.2005.

2. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.

3. Obědy se ve školní jídelně vydávají od 12.00 do 14.00 hodin.

4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

5. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu).

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

7. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo paní kuchařce. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

8. Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška ke stravování platí celý školní rok.

9. Stravné se platí formou inkasa z účtu zákonného zástupce žáka nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci podle skutečně odebraných obědů.

10. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti dítěte do 8.00 hod. osobně, nebo telefonicky na číslo tel. 516 462 818 nebo 739 516 483. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby. První den nepřítomnosti lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Výdej do jídlonosičů je možný v těchto případech pouze od 12.00 do 14.00. Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nelze vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě neodhlášení bude cena oběda doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda.

11. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

12. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho opravu.

 

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - HODNOCENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ

 
 
 
 
 

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Sebranice

 

1. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní řád je platný od 1.9.2005.

2. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.

3. Obědy se ve školní jídelně vydávají od 12.00 do 14.00 hodin.

4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

5. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu).

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

7. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo paní kuchařce. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

8. Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

9. Stravné se platí formou inkasa z účtu zákonného zástupce žáka nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci podle skutečně odebraných obědů.

Kalkulace obědů od 1. 9. 2010

 

Kategorie II. – MŠ Kategorie III. – ZŠ

Svačina - 7,- Kč Oběd - 24,- Kč

Oběd - 18,- Kč

Svačina - 5,- Kč

 

Celkem - 30,- Kč

MŠ bez odpolední svačiny 25,- Kč

MŠ před obědem 7.- Kč

 

10. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti dítěte do 8.00 hod. osobně, nebo telefonicky na číslo tel. 516 462 818 nebo 739 516 483. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby. První den nepřítomnosti lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Výdej do jídlonosičů je možný v těchto případech pouze od 12.00 do 14.00. Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nelze vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě neodhlášení bude cena oběda doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda.

11. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

12. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho opravu.

 

Schválila řed. a Sebranice vytvořila ved. stravování

Bohumila Jeřábková Ivana Šikulová

 

Sebranice 31. 8. 2010

 

 

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU 
(
PDF ke stažení)

1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

2.  KORÝŠI
a výrobky z nich

3. VEJCE
a výrobky z nich

4. RYBY
a výrobky z nich

5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
a výrobky z nich

6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
a výrobky z nich 

7. MLÉKO
a výrobky z něj

8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

9. CELER
a výrobky z něj

10. HOŘČICE
a výrobky z ní

11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)
a výrobky z nich

12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY

 

 

JÍDELNÍ LÍSTKY :