Oznámení

výsledků správního řízení ve věci přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sebranice. Okres Blansko, příspěvková organizace podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje, oznamuje, že k zápisu se dostavilo 7 dětí a k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/20 bylo přijato 6 dětí. Jednomu žákovi byl doporučen odklad školní docházky o jeden rok.

Přijatí žáci jsou uvedeny pod identifikačními čísly, která jim byla předělena při zápisu.

1. id.č. 14/2019

2. id.č. 20/2019

3. id.č. 18/2019

4. id.č. 15/2019

5. id.č. 17/2019

6. id.č. 16/2019

 

Zastupitelstvo Obce Sebranice rozhodlo, že zákonným zástupcům dětí, které nastoupí k základnímu vzdělávání v ZŠ Sebranice, bude vyplacen příspěvek na zakoupení školních potřeb ve výši

2 000,- Kč na jednoho žáka.

Tento příspěvek bude rodičům vyplacen následovně:

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci září 2019

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci únoru 2020

Zákonní zástupci dětí si příspěvek vyzvednou osobně v úřední dny Obce Sebranice do konce uvedených měsíců.

 

V Sebranicích dne 8. 4. 2019

Vyhlášení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/20

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2019 3-let věku,

že zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 7. 5. 2019 v herně MŠ od 10.30 do 15,30 hod.

Žádáme rodiče, aby přinesli rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku + prohlášení a potvrzení od lékaře.

Všechny uvedené formuláře naleznete na webu školy v dokumentech Mateřská škola, nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole v době provozu – tj. od 6,30 do 15,30 hod.

Bohumila Jeřábková

 

 

 

Hra na flétnu:

vedoucí Mgr. Zuzana Šmerdová, 1x za 14 dnů v úterý ve 13,30 hod. do 14.30 hod.

 

Sportovní kroužek:

vedoucí p. uč. Marek Řeháček, každý týden ve středu od 13 hod. do 14 hod.

 

Dramatický kroužek:

vedoucí Miroslava Bílková a Edita Šuterová, 1x za 14 dnů v pondělí od 13 hod. do 14 hod.

 

Kroužek angličtiny:

vedoucí p. Wrubel, 1x za týden v pátek: ml. děti od 12,30 do 13,30 hod., str. děti od 13,30 do 14,30 hod.

 

Všechny zájmové kroužky probíhají v budově školy (sportovní kroužek na hřišti a v malém sále KD)

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce na IV. čtvrtletí školního roku 2018/19

 

Duben:

pohádkové vystoupení s názvem „ O statečném kováři Mikešovi“ (1. a 2. ročník a MŠ)

termín: čtvrtek 25. 4. 2019 v 8,30 hod.

místo: kino Blansko

cena: 70,- Kč za žáka ( hrazeno z výtěžku karnevalu)

Knihovna Boskovice ( 3. a 4. ročník)

termín: 26. 4. 2019 (hodina odjezdu bude upřesněna)

Květen:

mobilní dopravní hřiště ( pro MŠ a žáky 1. a 2. ročníku)

termín: 3 5. 2019 od 9 do 11 hod.

místo: hřiště „Sokol“ nebo KD (dle počasí )

cena: celkem 6 500,- Kč

Oslava Dne matek i pro veřejnost

termín: 10. 5. 2019 od 16 hod.

místo: kulturní dům Sebranice

program: vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ s kulturním programem a dramatického kroužku s pohádkou

Divadlo Věž Brno – pohádka „Včelí medvídci zpívají“ ( pro děti MŠ)

termín: 13. 5. 2019 v 10 hod.

místo: Sokolovna Boskovice

cena: vstupenka 70,- Kč, cestovné 20,- Kč ( bude hrazeno z fondu MŠ)

SVČ LATA – Brno – polytechnická výchova (3. a 4. ročník)

termín: 15. 5. 2019 ( hodina bude upřesněna)

 

Červen:

Olympiáda MŠ – běh, hod míčkem a skok do dálky

Termín: 4. 6. 2019 dopoledne ( podle počasí se může přesunout na jiný den)

místo: tenisový kurt

Divadelní představení Maxipes Fík ( divadlo Špílberg Brno) – pro děti MŠ

termín: pondělí 10. 6. 2019

místo: herna MŠ

cena: 2 100,- Kč ( bude hrazeno z fondu MŠ)

Školní výlet pro děti MŠ i žáky ZŠ – Dinopark a ZOOkoutek Vyškov

termín: 21. 6. 2019

odjezd v 8,30 hod. od školy návrat kolem 15 hod.

cena: vstupné 140,- Kč, cestovné 150,- Kč ( bude z části hrazeno z fondu)

 

Další červnové akce budou podrobněji rozepsány dodatečně.