Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách,

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

 
Č. j.: MSMT-2939/2018-3 
 
Dne 19. února 2018 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 
 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy    
17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 
 Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 
 
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 

 

Oznámení

výsledků správního řízení ve věci přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sebranice. Okres Blansko, příspěvková organizace podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje, oznamuje, že k zápisu se dostavilo 7 dětí a k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/20 bylo přijato 6 dětí. Jednomu žákovi byl doporučen odklad školní docházky o jeden rok.

Přijatí žáci jsou uvedeny pod identifikačními čísly, která jim byla předělena při zápisu.

1. id.č. 14/2019

2. id.č. 20/2019

3. id.č. 18/2019

4. id.č. 15/2019

5. id.č. 17/2019

6. id.č. 16/2019

 

Zastupitelstvo Obce Sebranice rozhodlo, že zákonným zástupcům dětí, které nastoupí k základnímu vzdělávání v ZŠ Sebranice, bude vyplacen příspěvek na zakoupení školních potřeb ve výši

2 000,- Kč na jednoho žáka.

Tento příspěvek bude rodičům vyplacen následovně:

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci září 2019

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci únoru 2020

Zákonní zástupci dětí si příspěvek vyzvednou osobně v úřední dny Obce Sebranice do konce uvedených měsíců.

 

V Sebranicích dne 8. 4. 2019

Vyhlášení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/20

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2019 3-let věku,

že zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 7. 5. 2019 v herně MŠ od 10.30 do 15,30 hod.

Žádáme rodiče, aby přinesli rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku + prohlášení a potvrzení od lékaře.

Všechny uvedené formuláře naleznete na webu školy v dokumentech Mateřská škola, nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole v době provozu – tj. od 6,30 do 15,30 hod.

Bohumila Jeřábková

 

 

 

Hra na flétnu:

vedoucí Mgr. Zuzana Šmerdová, 1x za 14 dnů v úterý ve 13,30 hod. do 14.30 hod.

 

Sportovní kroužek:

vedoucí p. uč. Marek Řeháček, každý týden ve středu od 13 hod. do 14 hod.

 

Dramatický kroužek:

vedoucí Miroslava Bílková a Edita Šuterová, 1x za 14 dnů v pondělí od 13 hod. do 14 hod.

 

Kroužek angličtiny:

vedoucí p. Wrubel, 1x za týden v pátek: ml. děti od 12,30 do 13,30 hod., str. děti od 13,30 do 14,30 hod.

 

Všechny zájmové kroužky probíhají v budově školy (sportovní kroužek na hřišti a v malém sále KD)