Základní škola a Mateřská škola Sebranice

Vítáme Vás na stránkách naší základní a mateřské školy. Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je základní vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj. 

 

Organizace provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

1.

Zákonné ustanovení

Vyhláška č. 14/2005 Sb. § 3

1) Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.

2) Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

 

2.

Přerušení provozu v mateřské škole v době hlavních prázdnin ve školním roce 2019/2020

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice, po projednání se zřizovatelem, oznamuje zákonným zástupcům dětí, které jsou přihlášené k předškolnímu vzdělávání, že v době

 

od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 bude z důvodu rekonstrukcí v budově školy přerušen provoz mateřské školy.

 

Obnovení provozu v MŠ bude v pondělí 31. srpna 2020

 

 

 

 

 

V Sebranicích dne: 30. 4. 2020

 

Vystavila: Mgr. Lucie Přichystalová – ředitelka školy

 

DŮLEŽITÉ

 

Obnovení provozu v MŠ

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice, Mgr. Lucie Přichystalová, oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem,

 

bude od pondělí 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 obnoven provoz mateřské školy.

 

 

Dále platí, že přítomnost dětí v mateřské škole je na zvážení rodičů a před jejich nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o tom, že

1. se rodiče seznámili s rizikovými skupinami, které jsou uvedeny na čestném prohlášení a současně tyto rizikové faktory zvážili při rozhodování na účasti na vzdělávacích aktivitách jejich dětí,

2. se u jejich dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

 

Zahájení školní docházky

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR od 25. 5. 2020 dochází k zahájení školní docházky na 1. stupni základních škol, která je však pro žáky nepovinná a bude formou školních skupin.

Podrobné informace o organizaci a provozu ZŠ jsme Vám zaslali a nadále budeme zasílat na Váš soukromý email.

Žádáme rodiče, aby nám sdělili nejpozději do 18. 5. 2020, zda bude jejich dítě navštěvovat školní skupinu - na email ředitelky školy. Počty žáků jsou důležité pro rozvržení školních skupin, které budou nadále neměnné.

Před nástupem do školy je nutné, aby zákonný zástupce podepsal čestné prohlášení (viz níže)  a vyplnil přihlášku do školní skupiny.

 

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

 

Děkujeme.