Projektové dny 2018/2019

 

Projektové dny na naší škole pod názvem „ZDRAVÍ DĚTEM“

 

1. Projektový den v MŠ dne 12. 12. 2018

 

Pohádka “JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO” vzdělávací kurz (děti 4 – 5 let)

Pohádkový příběh, který naučí děti rozeznávat exotická zvířata. Hlavním hrdinou je papoušek Ara Arakanga, který provádí děti celou zoologickou zahradou. Pohádka vytváří pozitivní vztah ke zvířátkům a přírodě, děti si uvědomí rozdíl ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, všežravci). Klade důraz na stravování člověka (všežravce) a jeho chování v přírodě.

Příběh je vytvořen tak, aby děti učil spolupráci, rozvíjí představivost zábavnou formou. Naučí děti zdravému stravování, ohleduplnosti k sobě, kamarádům, zvířátkům a přírodě.

Příběh obsahuje mnoho pohybových aktivit, říkadel a básniček.

1. hodina (45 minut):

- Zopakovaní zvířátek z farmy a z lesa

- Les, pravidla chování v lese

- Seznámeni se zoologickou zahradou (kdo tam žije)

- Základy zdravého stravování člověka (pravidelnost jídla, nezdravé hladovění)

- Důležitost pravidelného pohybu

2. hodina (45 minut):

- Hry zaměřené na poznávání exotických zvířat

- Hry, které naučí děti rozlišit zvířata na býložravce, masožravce, všežravce

- Pohybová aktivita zaměřená na seznámení dětí se životem exotických zvířat

- Cvičení se zvířátky ze ZOO

- Aktivity zaměřené na představivost děti

- Na konci hodiny děti dostávají diplomy, omalovánky a leták doporučující sportovní aktivity.

- Volnočasové aktivity při pobytu venku

 

 

2. Projektový den v MŠ dne 21. 3. 2019

 

Pohádka “JAK SE ZDRAVÍK SKAMARÁDIL S JEDLÍKEMvzděl. kurz (5 – 7let)

Cílem pohádky je vysvětlit a ukázat dětem, jaké potraviny se pěstují u nás v České Republice a odkud jsou například exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. Vysvětlíme si původ mléka, masa, vajíček, sýrů a dalších potravin, protože bohužel mnoho dětí vůbec nemá představu o tom, odkud se tyto potraviny berou. Celý příběh je zaměřen na osvojení základů zdravého a pravidelného stravování. Upozorňujeme na nebezpečí hladovění a následky spojené s nedostatečným příjmem potravy. Vše je zakomponováno do poutavého příběhu. Děti si tak osvojí informace zábavnou formou. Přednáška pro mateřské školy je přizpůsobená věku dětí, důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.

1. hodina (45 minut):

- Motivace dětí k pohybu

- Základy zdravého stravování

- Nebezpečí hladovění

- Výlet Zdravíka a Jedlíka na farmu (cílem je vysvětlit dětem původ potravin zábavnou formou)

- Původ mléka a mléčných výrobků (hra puzzle)

- Původ pečiva a mouky

- Příprava ovocného salátu (pomocí maket)

- Vysvětlení původu exotického ovoce

- Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé (prospěšné pro lidské tělo)

2. hodina (45 minut):

- Kategorie ovoce, zelenina (děti se formou hry učí, co roste na stromech a co se pěstuje na zahrádce)

- Recyklace odpadu – kontejnery na tříděný odpad, biologický odpad, sběr – výkup odpadu

- Původ a zdroj masných výrobků

- Kde se chovají ryby a jaké v ČR máme

- Hra na vitamíny a bacily (pohybová část)

- Na konci hodiny děti dostávají diplomy, omalovánky a leták doporučující sportovní aktivity.

- Volnočasové aktivity při pobytu venku

 

3. Projektový den v ZŠ dne 12. 12. 2018

 

PŘEDNÁŠKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ - ZDRAVÍ DĚTEM I. a “JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU” vzdělávací kurz (1. – 2. třída)

Příběh zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto období se vyznačují především strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání sousta, pocitu na zvracení atd. Cílem je poukázat na tuto problematiku, přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí. Připomenout základy zdravého stravování, pravidelnost jídla a pohybu. Základním předpokladem v předcházení těchto poruch je včasná prevence a osvěta.

1. hodina:

- Pohádkový příběh (45 minut)

- Strach z jídla a pohybu

- Problematika poruch příjmu potravy

- Rizika hladovění ve škole

- Základy zdravého stravování

- Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé (prospěšné pro lidské tělo)

2. hodina :

- Pohádkový příběh (45 minut)

- Trávící soustava (přiměřená věku dětí)

- Výhoda společného stolování

- Pravidelnost a pestrost stravy během dne

- Kolektiv třídy a řešení případného problému

- Školní svačiny a společné obědy

- Pozitivní motivace žáků k jídlu a sportu

3. hodina:

- Praktická část (45 minut)

- Praktická činnost, ověření znalostí z předešlých hodin

- Původ potravin

- Rozdělení potravin na obiloviny, mléčné výrobky, ovoce, zeleniny, masných výrobků

- Práce s letáky, výběr vhodných potravin

- Rozeznávání kvalitních výrobků

- Na konci hodiny děti dostávají tematický diplom.

Volnočasové aktivity při pobytu venku

 

4. Projektový den v ZŠ dne 21. 3. 2019

 

PŘEDNÁŠKA PRO 1. STUPEŇ ZŠ - ZDRAVÍ DĚTEM I. vzděl. kurz (3. – 5. třída)

1. hodina:

- Základní složky potravy (45 minut) (sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny)

- Jaké jsou jednotlivé živiny (sacharidy, tuky, bílkoviny) a kde jsou obsaženy

- Příjem živin v průběhu dne (jaké by měly převažovat v dopoledních hodinách a jaké v odpoledních hodinách)

- Co sledovat na obalech výrobků (složení oblíbených nezdravých svačin)

- Porovnání mléčných výrobků, složení

- Lesní zvířata, čím se živí, jak se v lese správně chovat

- Sladkovodní ryby a naše největší rybníky (proč je dobré zařadit pravidelně ryby do jídelníčku)

2. hodina:

- Základní pravidla zdravého stravování (45 minut)

- Vitamíny a minerály – jaké máme, kde se nachází a proč jsou pro nás důležité

- Diskuze na téma, proč by děti měly jíst pravidelně

- Proč je důležitá snídaně (pravidlo 5-6 porcí denně)

- Pitný režim a jeho dodržování

- Ukázka 100% ovocných džusů - porovnání s přeslazenými nápoji

- Proč je důležité omezit cukry (kde se nachází, čím nahradit cukrovinky), umělá sladidla a dochucovadla

- Důležitost vlákniny, ovoce, zeleniny (diskuze na téma jakou zeleninu a ovoce děti znají, jakou mají rády, jakou pravidelně svačí …)

- Třídění odpadu – co se děje s odpadky po vyhození do popelnice, jak správně třídit odpad

3. hodina:

- Praktická část (45 minut)

- Potravinová pyramida

- Vytváření zdravých talířů

- Rozdělení mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, pečiva, masa

- Děti si opakují získané informace z předchozích dvou hodin

- Vystříhávají z letáků potraviny a lepí je na předtištěné pyramidy a talíře (mimo jiné si uvědomí, jak málo zdravých potravin v letácích najdou)

4. hodina:

- Děti v pohybu (45 minut)

- Výhody sportu

- Jaké máme druhy sportů

- Proč sportovat / následky

- Obezita a zdravotní problémy s ní spojené

- Nebezpečí diet a hladovění

- Diskuze na téma žáci a sport (jestli sportují, proč sportují - motivace nesportujících spolužáků)

- Ukázky různých sportovních odvětví (motivace žáků k pohybu)

- Na konci hodiny děti dostávají tematický diplom a omalovánky.

Volnočasové aktivity při pobytu venku